แหลมพรหมเทพ
(Promthep Cape)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง แหลมพรหมเทพ Promthep Cape
สะพานสารสิน
(Sarasin Bridge)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สะพานสารสิน Sarasin Bridge

ประภาคารแหลมพรหมเทพ
(Promthep Cape Lighthouse)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ประภาคารแหลมพรหมเทพ Prompthep Cape Lighthouse
มังกรทะเล สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
(Golden Sea Dragon Monument)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง มังกรทะเล Golden Sea Dragon Monument
ประตูเมืองภูเก็ต
(Phuket Gateway)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway

หาดป่าตอง
(Patong Beach)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง หาดป่าตอง Patong Beach
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร
(Thao Thep Kasattri and Thao Sri Sunthon Monument)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร Thao Thep Kasattri and Thao Sri Sunthon Monument

เมืองเก่าภูเก็ต
(Phuket Old Town)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เมืองเก่าภูเก็ต Phuket Old Town
จุดชมวิวเขารัง
(Rang Hill Viewpoint)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง จุดชมวิวเขารัง Rang Hill Viewpoint
หนองในหาน
(Nai Han Lake)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง หนองหาน Nai Han Lake

วัดพระทอง
(Wat Phra Thong)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดพระทอง Wat Phra Thong
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่เขานาคเกิด)
(Nakkerd Hill Big Buddha)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี (พระใหญ่เขานาคเกิด) Nakkerd Hill Big Buddha

หาดสุรินทร์
(Surin Beach)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง หาดสุรินทร์ Surin Beach