พระปรางค์สามยอด
(Phra Prang Sam Yod)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พระปรางค์สามยอด Phra Prang Sam Yod
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
(Phra Narai Ratchanivet & Somdet Phra Narai National Museum)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ Phra Narai Ratchanivet

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(Statue of King Narai the Great)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช King Narai the Great Monument
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
(Wat Phra Sri Rattana Mahathat)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ Wat Phra Sri Rattana Mahathat

ศาลพระกาฬ
(Phra Kan Shrine)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลพระกาฬ Phra Kan Shrine
เทวสถานปรางค์แขก
(Prang Khaek)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เทวสถานปรางค์แขก Prang Khaek
บ้านวิชาเยนทร์
(บ้านหลวงรับราชทูต)

(Constantine Phaulkon House)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง บ้านวิชาเยนทร์ Constantine Phaulkon House

สวนราชานุสรณ์
(Rachanusorn Park)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สวนราชานุสรณ์ Rachanusorn Park
วัดมณีชลขันธ์
(Wat Manee Cholakhan)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดมณีชลขันธ์ Wat Manee Cholakhan
วัดเสาธงทอง
(Wat Sao Thong Thong)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดเสาธงทอง Wat Sao Thong Thong
ศาลลูกศร
(Luksorn Shrine)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลลูกศร Luksorn Shrine

วัดปืน
(Wat Puen)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดปืน Wat Puen
วงเวียนสระแก้ว
(Sa Kaeo Circle)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วงเวียนสระแก้ว Sa Kaeo Circle
วัดพรหมมาสตร์
(Wat Phrommat)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดพรหมมาสตร์ Wat Phrommat
วัดลำนารายณ์
(Wat Lamnarai)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดลำนารายณ์ Wat Lamnarai

ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล
(Khao Chin Lae Sunflower Fields)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ทุ่งทานตะวันเขาจีนแล Khao Chin Lae Sunflower Fields
ทุ่งทานตะวันลพบุรี
(Sunflower Fields in Lopburi)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ทุ่งทานตะวันลพบุรี Lopburi Sunflower Fields

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(Pa Sak Jolasid Dam)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Pasak Jolasid Dam
กระเพรา & คอฟฟี่
(Kaprao & Coffee)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง กระเพราคอฟฟี่ Kraprao Coffee

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(Pa Sak Jolasid Dam Aquarium)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Pa Sak Jolasid Dam Aquarium
พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก
(Pasak Museum)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก Pasak Museum
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก
(Sab Lek Reservoir)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก Sab Lek Reservoir

น้ำตกวังก้านเหลือง
(Wang Kan Lueang Waterfall)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง กระเพราคอฟฟี่ Kraprao Coffee
ถ้ำเทวาพิทักษ์
(Dheva Phitak Cave)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ถ้ำเทวาพิทักษ์ Dheva Phitak Cave

มูลนิธิพุทธสงเคราะห์ลำนารายณ์
(Putthasongkro Lamnarai Foundation)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง มูลนิธิพุทธสงเคราะห์ลำนารายณ์ Putthasongkro Lamnarai Foundation
สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ
(Erawan Cave Temple)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สำนักสงฆ์ถ้ำเอราวัณ Erawan Cave Temple
สบายดีคาเฟ่
(Sabaydee Cafe)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วงเวียนสระแก้ว Sa Kaeo Circle
วัดวารินบุญญาวาส
(Wat Warin Bunyawat)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดวารินบุญญาวาส Wat Warin Bunyawat

วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
(Wat Tham Phrom Sawat)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ Wat Tham Phrom Sawat