symbolhead khonkaen
World Wide Note
> ประเทศไทย > ขอนแก่น
 
ขอนแก่น
   
000000

 

 

 

 

     
 

สถานที่ท่องเที่ยว จ.ขอนแก่น

วัดเจติยภูมิ พระธาตุขามแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ถ้ำเขาหลวง Wat Phra That Kham Kaen
วัดหนองแวง พระมหาธาตุแก่นนคร
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดหนองแวง พระมหาธาตุแก่นนคร Phra Maha That Kaen Nakhon

บึงแก่นนคร
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง  บึงแก่นนคร Kaen Nakhon Lake
ศาลหลักเมืองขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลหลักเมืองขอนแก่น Khonkaen City Pillar Shrine
วัดป่าวิเวกธรรม
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง  วัดป่าวิเวกธรรม Wat Pa Wivekdham

ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ Chao Por Mahe Sak Shrine
วัดกลาง
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดกลาง Wat Klang
วัดธาตุ
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดธาตุ Wat That
ศาลเจ้าปู่ครูเย็น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลเจ้าปู่ครูเย็น Pu Khru Yen Shrine

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น Hong Moon Mung Khonkaen City Museum
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น Khonkaen National Museum
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรขอนแก่น Khonkaen Philatelic Museum

วัดป่าแสงอรุณ
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดป่าแสงอรุณ Wat Pa Saeng Arun
วัดทุ่งเศรษฐี
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดทุ่งเศรษฐี Wat Thung Setthi

สวนสัตว์ขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สวนสัตว์ขอนแก่น Khon Kaen Zoo
ประตูเมืองขอนแก่น
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ประตูเมืองขอนแก่น Khonkaen City Gate

สวนประตูเมือง ธนารักษ์อนุสรณ์
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง  สวนประตูเมืองธนารักษ์อนุสรณ์ Thanarak Anusorn Public Park
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง Thungsang Health Park
ตลาดต้นตาล
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ตลาดต้นตาล Ton Tann Green Market

วัดสมศรี
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดสมศรี Wat Somsri
เรือนรับรอง
พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เรือนรับรอง พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ Bangalow of Field Marshal Sarit Thanarat
อนุสาวรีย์
พระนครศรีบริรักษ์
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ Phra Nakhon Si Borirak Monument
สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ Ratchada Nusorn Public Park

 

 
     

 

 

 

     
 
  ติดต่อเรา admin@worldwidenote.com