สวนนกชัยนาท
(Chainat Bird Park)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง สวนนกชัยนาท Chainat Bird Park
วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง)
(Wat Pathom Thesana Aranyawasi)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี (เขาพลอง) Wat Pathom Thesana Aranyawasi

ศาลหลักเมืองชัยนาท
(Chainat City Pillar Shrine)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ศาลหลักเมืองชัยนาท Chainat City Pillar Shrine