World Wide Note > เวียดนาม(Vietnam)

เวียดนามใต้ (Southern Vietnam)

นครโฮจิมินห์ (ไซง่อน)
Ho Chi Minh City (Saigon)
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง นครโฮจิมินห์ Ho Chi Minh City
เลิมด่ง:   ดาหลัต
Lâm Đồng:   Đà Lạt
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เลิมด่ง ดาหลัต Lam Dong Da Lat

บิ่นห์ถ่วน:  หมุยเน้
Bình Thuận:   Mũi Né
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง บินห์ถ่วน มุยเน้ Binh Thuan
บาเรียะ - หวุงเต่า
Bà Rịa - Vũng Tàu
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง บาเรียะ - หวุงเต่า Baria Vung Tau

ด่งไน
Đồng Nai
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ด่งไน Dong Nai
บินห์เยือง
Bình Dương
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง บินห์เยือง Binh Duong

เตยนินห์
Tây Ninh
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เตยนินท์ Tay Ninh
 

 

เวียดนามกลาง (Central Vietnam)

ดาหนัง
Đà Nẵng
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง ดานัง Da Nang
เถื่อเทียน - เฮว้
Thừa Thiên - Huế
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง เถื่อเทียน เว้ Thua Thien Hue

กว่างหงาย
Quảng Ngãi
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง กว่างหงาย Quang Ngai
คอนตูม
Kon Tum
World Wide Note บันทึกโลกกว้าง คอนตูม Kon Tum