symbolhead
> เวียดนาม > ด่งไน
 
ด่งไน
   
000000
.....

 

 

 

 

     
 


ธรรมสถานฟุคเซิน
Thiền Viện Phước Sơn

วัดฟุคเลิม
Chùa Phúc Lâm
วัดหง็อกเอว๋น
Tịnh Xá Ngọc Uyển
วัดโคตมะรามา
Cotamàràma

สถานตากอากาศเวือนสว่าย
Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài
นมโคสดลองถ่านห์
Bò Sữa Long Thành


วัดเฝิตติ๊กต่องเลิม
Phật Tích Tòng Lâm

ธรรมสถานลินห์เจี๋ยว
Thiền Viện Linh Chiếu
ทะเลสาบจิอาน
Hồ Trị An

ธรรมสถานเถื่องเจี๋ยว
Thiền Viện Thường Chiếu
ธรรมสถานป่าไผ่จี๋ดึ๊ก
Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức

อนุสาวรีย์กองรบพิเศษ
ชัยสมรภูมิลองบิ่นห์
Tượng Đài Đặc Công Chiến Thắng Long Bình
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิลองขันห์
Tượng Đài Chiến Thắng Long Khánhหมู่บ้านเรือนแพลาหง่่า
Cầu La Ngà

 

 

 
     
.....

 

 

 

     
 
  ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com