symbolhead
> เวียดนาม > บิ่นห์เยือง  
 
บิ่นห์เยือง
   
000000

 

 

 

 

     
 

แดนมหัศจรรย์ได่นาม
Khu du lịch Đại Nam

โบสถ์ฟู้เกื่อง
Nha tho Chanh toa Phu Cuong
อุทยานประวัติศาสตร์อุโมงค์สามเหลี่ยมเหล็ก
Khu di tich lich su Dia dao Tam Giac Sat

วัดโห่ยขันห์
Chua Hoi Khanh

วงเวียนหงาเสา
Vong Xoay Nga Sau
สวนสาธารณะศูนย์กลางเมืองใหม่
Cong vien trung tam thanh pho moi Binh Duong
อนุสาวรีย์เย่อวเตี๋ยง
Tuong dai Dau Tieng

วัดเฝิตห็อก
Chua Phat Hoc
วัดเฟื้อกเซิน
Chua Phuoc Son
วัดทิเบต
Chua Tay Tang

วัดเจ้าแม่ทับทิม
Chua Ba Thien Hau

 

 

 
     

 

 

 

     
 
  ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com