symbolhead
World Wide Note
> มาเลเซีย > กลันตัน
 
กลันตัน
   
000000

 

 

 

 

     
 

กลันตัน

     กลันตัน เป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกับกับประเทศไทยที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีจุดผ่านแดนถาวรถึง 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ ด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโก-ลก ด่านตากใบ (ท่าเรือ) อ.ตากใบ และ ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง เป็นรัฐที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมาเลย์ไว้ได้เป็นอย่างดี มีชื่อเสียงเรื่องหัตกรรมพื้นบ้านที่ประณีตงดงาม เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจทั้งภูเขาและทะเล มีเมืองหลวงเป็นเมืองโกตาบารู

 

 

 
     

 

 

 

     
 
ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com