symbolhead
World Wide Note
> จีน
 
จีน
   
000000

 

 

 

 

     
 

จีน
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

     จีน เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก และ มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อโลกและต่อประเทศไทย ด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่ทำให้ประเทศจีนมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หลากหลาย เต็มไปด้วยภูมิลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นมากมาย หลายแห่งจัดได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่ง ประกอบกับอารยธรรมจีนที่เก่าแก่สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายพันปี ก่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ประเทศจีนจึงเป็นประเทศที่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและหลากหลาย

ภูมิประเทศ

     ประเทศจีน มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก ทิศตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกและมีพรมแดนติดกับประเทศเกาหลีเหนือ ทิศเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย ทิศตะวันตกติดกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ทิศใต้ติดกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และ เวียดนาม รวมประเทศที่มีพื้นติดกับประเทศจีนทั้งหมด 14 ประเทศ ซึ่งมากที่สุดในโลกและมากเท่ารัสเซีย

     เนื่องจากจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล จึงมีภูมิประเทศหลากหลายภายในแผ่นดิน โดยมีพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาและที่ราบสูงกว่าสองในสามของพื้นที่ทั้งหมด มียอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 8,000 เมตร ถึง 9 ยอดเขา (จากทั้งหมด 14 ยอดเขาในโลก) พื้นที่ทางตะวันตกเป็นเทือกเขาและที่ราบสูง โดยลาดต่ำลงมาทางตะวันออกของประเทศ ที่ราบสูงซิงไฮ-ทิเบต ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของโลก

สังคม

     ประเทศจีนมีประชากรมากจึงมีความหลากหลายของชาติพันธุ์สูง ประชาชนจีนมีทั้งสิ้น 56 ชนเผ่า ส่วนใหญ่นับถือ พระพุทธศาสนา โดยนับถือนิการเถรวาท 300 กว่าล้าน นอกนั้นนับถือ นิกายมหายาน และวัชรญาณ โดยนับถือปนไปกับลัทธิขงจื้อและเต๋า มีนับถือ ศาสนาอิสลาม 11 กว่าล้าน นับถือศาสนาคริสต์ 9 ล้าน

ประวัติศาสตร์

     ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5000 ปี ซึ่งนับว่าเก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น มนุษย์หยวนโหมว และ มนุษย์ปักกิ่ง มีวัฒนธรรมโบราณคือ วัฒนธรรมหยางเชา และ วัฒนธรรมหลงซาน

     ประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ เริ่มในสมัย ราชวงศ์เซี่ย (2100-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ตามมาด้วย ราชวงศ์ซาง และ ราชวงศ์โจวตามลำดับ จากนั้นเมื่อ จิ๋นซีฮ่องเต้ รวบรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จเป็นปึกแผ่นและขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉิน แล้ว ประเทศจีนจึงเข้าสู่ยุคจักรวรรดิ ซึ่งสืบเนื่องต่อกันมาหลายราชวงศ์รวมระยะเวลากว่า 2 พันปี จนกระทั่งสิ้นสุดลงในสมัยจักรพรรดิปูยี แห่งราชวงศ์ชิง ในปี พ.ศ.2455 (ค.ศ. 1912)

     หลังสิ้นสุดยุคจักรวรรดิ จีนได้เข้าสู ยุคสาธารณรัฐจีน โดยมี ดร. ซุนยัดเซ็น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และมี หยวนซื่อไข่ ประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐจีน จนกระทั่งต่อมามื่อพรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีน เหมา เจ๋อตุง จึงได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949

ข้อมูลทั่วไป

สกุลเงิน หยวน อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 หยวน เท่ากับ 5 บาท

รหัสโทรศัพท์ประเทศจีน คือ 86

 

 
     

 

 

 

     
 
ติดต่อ :  admin@worldwidenote.com